ເຄື່ອງມືທາງການແພດແລະອະນາໄມ

/medical-and-hygienic-instruments/

ລະບົບເຊັນເຊີ PM2.5

Oxygen Absorber

ອົກຊີເຈນດູດຊຶມ

Health Monitoring Instrument

ເຄື່ອງມືກວດກາສຸຂະພາບ

Sputum Absorber

Sputum Absorber

Sterilizing machine

ເຄື່ອງເຮັດຄວາມສະອາດ

electronic mask

ຫນ້າກາກເອເລັກໂຕຣນິກ

Beauty machine

ເຄື່ອງຄວາມງາມ

smart toilets

ຫ້ອງນ້ ຳ ສະຫຼາດ